31601

31601

31601 leads a motley crew through Bromsgrove, with 45060, 33103 & 47701 in tow on route to Okehampton. Running as 5Z31 Chaddesden - Okehampton.